De Zevenster zoekt een leerkracht voor groep SO Groen (10-12 jaar) in Lelystad

De Zevenster is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. De leerlingen die de Zevenster bezoeken verschillen onderling erg van elkaar. Voor elk kind zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in cognitieve en praktische vaardigheden en in de sociaal emotionele
ontwikkeling anders. Belangrijk is uit te gaan van wat een kind kan. Binnen onze schoolorganisatie staat het kind centraal. Dit geeft een kind gevoel van veiligheid om te kunnen presteren. Vanuit dit veilige gegeven van iets kunnen, wordt de leerstof in kleine
stappen uitgebreid, zodat een leerling zich blijft ontwikkelen. In het Ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt omschreven wat er nodig is om deze leerling optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Het onderwijsaanbod binnen de zorggroep is met name gericht op
de basisvaardigheden: sociaalemotionele ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Wij zijn per het nieuwe schooljaar op zoek naar:
• een leerkracht voor de SO groep Groen (10 t/m 12 jaar) maandag en dinsdag 0,4 fte. (Mogelijk later uitbreiding van uren, 0,2 fte / 0,4 fte ).

Wij vragen:
• het liefst ervaring in het speciaal (voortgezet) onderwijs.
• een collega die hart heeft voor de kinderen en een prettige relatie met ouders onderhoudt.
• een collega die graag meedenkt in het ontwikkelen van goed onderwijs.We zijn volop bezig met onderwijsvernieuwing.
• iemand die ICT-vaardig is en ervaring heeft in het werken met een leerlingvolgsysteem.
• een collega die flexibel en enthousiast is, die bijdraagt aan het motiveren en stimuleren van leerlingen.
• een daadkrachtige collega met een onderwijsdiploma afgerond.
• in het bezit van een Master SENdiploma is een pre.

Wij bieden:
• een collegiaal en zeer ervaren team.
• een veilig pedagogisch klimaat.
• een prettige en uitdagende werkomgeving.
• begeleiding door ervaren collega.

Kun jij je vinden in ons profiel, dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet.

Informatie:
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directeur a.i.: Vincent van Dam Tel: 0320- 258757 / 06-22202157 Mail: V.v.Dam@stichtingschool.nl

Arbeidsvoorwaarden zijn volgens CAO PO.

Solliciteer