Docent onderbouw en/of bovenbouw, locatie VSO Het Passer College het Lage Land in Rotterdam

Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Zo’n 75 scholen vallen onder onze stichting, waaronder VSO Het Passer College.

VSO Het Passer College
VSO Het Passer College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met internaliserende problematiek. Daarnaast hebben veel van onze leerlingen een diagnose in het autisme spectrum. Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en gericht op vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding en maatschappelijke participatie. Wij richten ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat voor onze leerlingen. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis. Meer informatie over Het Passer College vind je op: www.hetpassercollege.nl.

Wat heeft VSO Het Passer College jou te bieden?

 • Een klein, gezellig en zelf organiserend team met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen én geweldige leerlingen in de onderbouw of bovenbouw;
 • Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een werktijdfactor van 0,8-1,0 en de werkdagen zijn bespreekbaar;
 • Ontwikkelingsmogelijkheden;
 • CAO-PO salarisschaal 11;
 • Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers;
 • Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering.

Wat neem je mee?

 • Een PABO bevoegdheid of 2e graads;
 • Je geeft de leerlingen een veilig en vertrouwd gevoel en je werkt vanuit een coachende en begeleidende visie;
 • Je helpt de leerlingen belangrijke stappen te zetten in hun ontwikkeling waardoor ze iedere dag een beetje vooruitgaan;
 • Collegialiteit, flexibiliteit, geduld, relativeringsvermogen;
 • Een pre als je ervaring hebt in het (V)SO of SBO;
 • Kennis en affiniteit met Autisme Spectrum, depressieve klachten en/of een angststoornis.

Hoe verder?
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie of vragen kun je bellen of appen met Remy Mensingh (Corporate Recruiter) via: 06 – 5105 3983. Word jij onze nieuwe docent? Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.

Nadere informatie en solliciteren:

Solliciteer