“Groene” groepsleerkracht met humor in Amsterdam

Werken op basisschool Klaverblad betekent werken op een groene school, flexibel zijn en veel willen investeren in je persoonlijke- en professionele ontwikkeling. De school is gehuisvest in een mooi nieuw energiebewust schoolgebouw en heeft 300 leerlingen.
De school heeft veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en is volop in beweging. Een goede sfeer en een goed pedagogisch klimaat zijn belangrijke uitgangspunten van de school.

  • Wij zijn op zoek naar leerkrachten voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw

Wij bieden een leuke werkplek en een fijn, betrokken team!
De school heeft een continurooster met lestijden van 8:30-14.00 uur. De kleutergroepen werken met de Piramide-methode. En ook belangrijk…. een gezonde dosis humor is bij ons op zijn plaats.

Wij vragen
– in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid PO, PABO-diploma
– recente vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden
– bekend met het Piramide-model (voor kleutergroep)
– het kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat
– flexibiliteit en sociale vaardigheden zoals relativerings- en invoelingsvermogen
 

JIj krijgt
Uren en dagen zijn in overleg en afhankelijk van de groep.
Inschaling: conform de Cao PO  L10, afhankelijk van de taak en ervaring is L11 bespreekbaar

Jouw werkgever
De openbare scholen in Amsterdam Zuidoost vallen onder Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 20 scholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven maar ook
bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod om zo continue geïnspireerd te blijven en kennis te delen en te vergroten. Ook maken we met regelmaat studiereizen naar bijvoorbeeld Ghana en Suriname.

Solliciteer