Groepsleerkracht 7/8 in Diemen

In de bovenbouwgroepen zitten elk zo'n 25 kinderen van groep 7 en 8. Je duo is eenzeer ervaren bovenbouwleerkracht, die je goed mee kan nemen in wat deze groep nodig heeft.

Schooltijden/lesgebonden tijd: ma/di/do/vr: 08.45-15.00 uur en de woensdag van 08.45-12.30 uur.

We zijn op zoek naar iemand die 2 dagen in deze groep kan invullen, bij voorkeur de woensdag en donderdag. Eind komend schooljaar verdwijnt de tijdelijke vierde bovenbouwgroep en gaan we weer verder met de vaste drie bovenbouwgroepen. Vandaar dat de vacature
in principe maar voor één jaar is.
Naast deze vacature hebben we twee losse invaldagen in twee andere bovenbouwgroepen, waarschijnlijk tot aan de kerstvakantie.

We werken projectmatig en gebruiken de geintegreerde w.o.methode 'Alles in 1', wat samenhang geeft in het leerstofaanbod.
Vanzelfsprekend worden er afspraken gemaakt m.b.t. begeleiding en coaching.

 

Contract voor bepaalde tijd in tijdelijke dienst. Eventueel uit te breiden met een invaldienstverband van 2 losse dagen.

Solliciteer