Groepsleerkracht bovenbouw in Hilversum

Waar gaat het om op de Wilge? 
Je gaat de lessen van een van onze groepen verzorgen. Vanaf groep 1/2 is veel aandacht voor tweetalig onderwijs en internationalisering. De Wilge werkt met het International Primary Curriculum (IPC): een eigentijdse en vakoverstijgende aanpak voor de zaakvakken.
De Wilge maakt deel uit van Alberdingk Thijm Scholen, 18 basisscholen en 6 middelbare scholen in het Gooi maken hier deel vanuit. Nieuwe leerkrachten worden goed begeleid met onder andere een een training Class Room Management aan het begin van het schooljaar,
een mentor en een aantal masterclasses over verschillende thema's.

Waar het om gaat in deze functie:
We bieden een afwisselende werkomgeving waarin leerkrachten samen het onderwijs organiseren, leren van en met elkaar en elkaar helpen. Je vindt het een uitdaging om steeds op zoek zijn naar hoe leerlingen het beste leren en begeleid kunnen worden waarbij ze
iedere dag weer een nieuwe kans krijgen van jou.

Talenten en eigenschappen die van pas komen:
– Les in het Engels durven geven of bereid zijn dit te gaan leren;
– Een onderwijsbevoegdheid;
– Positief, sociaal en communicatief vaardig zijn in contact met leerlingen, ouders, collega’s en specialisten;
– Een oplossingsgerichte, ambitieuze en proactieve houding;
– ICT adequaat voor leesproces en klassenmanagement

Waar gaat het jou om? We zijn benieuwd!
Als onderdeel van je sollicitatie, willen we ook graag weten waar het jou écht om gaat. In je vak en in de wereld. We vragen je dan ook om dit (naast je CV) met ons te delen, op jouw eigen wijze. Dat mag gewoon een brief zijn, maar het mag ook anders. We zijn
benieuwd!

Heb je nog vragen over de baan, over de school of over Alberdingk Thijm Scholen? Neem dan gerust contact op met Mayke van Hemmelder (035-6854074). Zij is de directeur van de school en praat je graag bij over deze mooie plek!

Kijk voor meer informatie en ervaringen van andere collega’s die met veel plezier werken bij AT-scholen: werkenbijatscholen.nl

Solliciteer