Groepsleerkracht Challengegroep in Rotterdam

Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht voor onze Challengegroep. De Challengegroep is een nieuw initiatief op de Nicolaas in het kader van werkdrukverlaging. Voor meer informatie over de Challengegroep kun je contact opnemen met de
directie. De startdatum en werkdagen zijn in overleg, wtf 0.6375 tot fulltime.

Over de Nicolaasschool:
De Nicolaasschool heeft zichzelf een duidelijke missie ten doel gesteld:

Wij proberen ieder kind een goede basis mee te geven om zijn of haar toekomst in de maatschappij vol vertrouwen tegemoet te treden.

Op het gebied van onderwijs bedoelen we hiermee dat we onze leerlingen de kennis en vaardigheden willen aanleren die nodig zijn voor een goede start in het vervolgonderwijs. Daarbij vinden we individuele prestaties belangrijk, maar dan wel passend
bij de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling.

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.nicolaas-school.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Solliciteer