Groepsleerkracht gr. 1/2 in Rotterdam

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een fulltime groepsleerkracht voor groep 1/2.

Over de St. Michaëlschool:
De Michaël is een katholieke basisschool die cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling als nauw verbonden beschouwt om zo optimale ontwikkelingskansen voor elk kind te creëren. We zetten in op een zo hoog mogelijk resultaatsniveau, daarbij uitgaand
van individuele aanleg en mogelijkheden van kinderen. Dit doen we in een uitdagende en gestructureerde leeromgeving waarbinnen ruimte is voor gedifferentieerd en samenwerkend leren.

Samen met kinderen en ouders werken we aan het creëren van een prettig en veilig leerklimaat. onze katholieke identiteit geldt daarbij als inspiratiebron. Naast benoemen van kernwaarden leven we deze voor in de dagelijkse omvan, opdat onze leerlingen respect
en tolerantie, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen kunnen kweken.

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.st-michael.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Solliciteer