Groepsleerkracht gr. 1/2 of 3 in Rotterdam

Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar een fulltime groepsleerkracht voor gr. 1/2 of gr. 3. Parttimers kunnen ook reageren.

Over de Provenier:
De Provenier is een gemengde school in het centrum van Rotterdam, een echte afspiegeling van de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen interesse ontwikkelen en respect hebben voor elkaar en elkaars achtergrond. Onze school is een dynamische en lerende
organisatie en staat voor kwaliteit van onderwijs. De kinderen gaan LekkerFit! van en naar school en ontwikkelen zich in brede zin. Er wordt gerekend, een rijk taalaanbod gedaan, projecten georganiseerd, gedanst, technisch en creatief gewerkt, gedifferentieerd, geëvalueerd
en gereflecteerd, toneel gespeeld, muziek gemaakt….kortom, een school waar pit in zit.  
 
Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.deprovenier.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Solliciteer