Groepsleerkracht gr. 3/4 in Rotterdam

Per direct zoeken wij: 

Leerkracht groep 3-4 voor ma t/m vr. Andere werkdagen zijn bespreekbaar, dus parttimers kunnen ook reageren. 
Groep 3-4 is een leuke combinatiegroep met lieve, hardwerkende kinderen. Voor 3 dagen is er een leraarondersteuner in de groep. 

Vacature met uitzicht op langer/vast dienstverband bij ons op school. 

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.bavokring.nl/
 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit;

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO

Solliciteer