Groepsleerkracht gr. 7 in Rotterdam

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor groep 7 voor 3 dagen.

Over de Globetrotter Katendrecht:
De Globetrotter is een Dalton school. Dalton is geen trucje: Dalton ben je. Het is ‘a way of living ‘!Alles wat we doen op school is gebaseerd op de 6 pijlers van het Daltononderwijs: 

Vrijheid in gebondenheid, samenwerken, reflectie, effectiviteit/doelmatigheid, borgen, verantwoordelijkheid. Daarnaast geloven we in welbevinden, in complimenten en niet in straf! 

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.globetrotterkatendrecht.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Solliciteer