Groepsleerkracht groep 8 in Almere

De Almeerse Scholen Groep is voor de Columbusschool met ingang van 1 november a.s. op zoek naar een 

Groepsleerkracht groep 8
wtf 0,6
(bij voorkeur werkdagen op maandag, donderdag en vrijdag)

De Columbusschool is per 1 november 2021 op zoek naar ambitieuze, gemotiveerde en flexibele groepsleerkrachten voor groep 8!
In ons dynamische team is ruimte voor nieuwe leerkrachten die van een uitdaging houden en die écht het verschil willen maken. De leerkracht doet er toe!

De Columbusschool is een reguliere, openbare basisschool in Almere Poort. Onze missie:
‘Een bewezen goede basis!’
Ons doel is de leerlingen een sterke basis bij te brengen. Op de Columbusschool leren de kinderen dus goed rekenen, lezen, taal en schrijven. Tevens zorgen wij voor een goede algemene en sociale ontwikkeling.
De school is gevestigd op drie locaties en telt  ruim 700 leerlingen. De grootte van de school zegt echter niets over de verbinding en samenwerking binnen ons team, want die is gekenmerkt door korte lijntjes en veel onderling contact.
Nieuwe collega’s zeggen: ‘Ik voelde mij binnen twee weken thuis op de Columbusschool. Wat een open team. Een plek waar ik gezien en gehoord wordt en mag werken aan de ontwikkeling van de school, maar ook aan mijn eigen professionele ontwikkeling. Dit is
wat ik zocht!’

Kenmerkend voor onze school
De basiswaarden die wij dragen en waar vanuit wij ons handelen inzetten:

 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid

Verder kenmerkend voor onze school:

 • Pedagogisch klimaat vanuit de schoolbrede gedragsaanpak: SWPBS.
 • Wij hanteren een leerstofjaarklassensysteem.
 • Didactisch handelen wordt vorm gegeven door het EDI model.
 • Wij zijn een Sportactieve School!
 • Wij zijn een Gezonde School!
 • Wij sturen op meer- en hoogbegaafdheid en dagen uit in ons onderwijs.

Collega’s worden uitgedaagd in hun expertise om deel te nemen in leerteams. Dat gaat van Rekenen, Taal, Meer- en hoogbegaafdheid naar een leerteam voor de Professionele leercultuur. Spreekt leren van en met elkaar je aan en wil je graag dat jouw expertise ingezet
wordt? Dat zit je goed bij de Columbusschool!
Alles is gericht op de ontwikkeling van kwaliteit van ons onderwijs, en op jouw persoonlijke ontwikkeling!

 

Wij zoeken collega’s die:

 • Plezier hebben in hun werk en dit uitdragen
 • Stralen bij het zien van een klas vol kinderen
 • Ambitieus zijn
 • Goed kunnen samenwerken
 • Humor hebben en kunnen relativeren
 • In bezit zijn van pabo diploma. 

Ervaring is een voordeel, maar ook net afgestudeerde collega's met een voorkeur voor de bovenbouw zijn zeer welkom!

Wij gebruiken voor de meeste vakken actuele methodes:
Getal en Ruimte – rekenen
Taalstaal – taal
Nieuwsbegrip/ op zoek naar  nieuwe methode (voortgezet) technisch lezen
Naut
Meander
Brandaan

Wij bieden:

 • Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband
 • Inschaling volgens CAO PO.

Solliciteer