Groepsleerkracht in ALmere

De Almeerse Scholen Groep is voor obs De Klaverweide met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een
 
Leerkracht middenbouw (groep 3, 4, 5 of 6 is bespreekbaar) 

De Klaverweide heeft als motto “groeien en tot bloei komen”.
 
Kenmerken van De Klaverweide zijn:

 • Kinderen gaan met plezier naar school toe
 • Individuele benadering van het kind
 • Een continurooster van vijf gelijke schooldagen tot 14.00 uur.
 • PBS (Positive Behaviour Support)
 • Opleidingsschool
 • Lezen en rekenen staan centraal
 • Bewustwording van een duurzame leefomgeving.

Wij zoeken een collega die:

 • zin heeft in een nieuwe uitdaging
 • de samenwerking met ouders aanpakt om de ontwikkeling van de leerling vorm te geven
 • handelingsgericht kan werken
 • een groep kan overzien en tegelijkertijd oog heeft voor het individuele kind met zijn/haar vraag en onderwijszorg
 • het activerend direct instructiemodel goed beheerst
 • coöperatieve werkvormen kan toepassen in de lessen
 • altijd het positieve van kinderen ziet en ervaring heeft met begeleiden van sociaal/emotionele problematiek
 • plezier in het werk uitstraalt
 • goed kan samenwerken en over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt
 • wil samenwerken met PABO-studenten.

 
 

Wij bieden:

 • Een enthousiast en professioneel team dat er samen voor 100% voor gaat
 • Een prachtig gebouw met een mooie buitenruimte middenin de wijk
 • Een training op maat om PBS goed onder de knie te krijgen
 • Een didactische rekentraining van een expert
 • De mogelijkheid om een getrainde mentor te worden.  

De directeur, de intern begeleider en de parallel collega’s vangen je graag op bij je start in onze school.

Solliciteer