Groepsleerkracht in Amsterdam

De Springstok is een openbare basisschool in Amsterdam-De Pijp en valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De school heeft een gemengde leerlingpopulatie die een goede afspiegeling vormt van de buurt en telt ongeveer 140 leerlingen,
verdeeld over 7 groepen. De Springstok biedt een veilig schoolklimaat ondersteunt door de PBS-methode. We zijn onderdeel van een brede school, het Jan van der Heijdenhuis. Dat betekent dat onder andere ook een voorschool, naschoolse activiteiten en de buitenschoolse opvang
in ons gebouw zitten, waarmee we nauw samenwerken. Ons onderwijs is gebaseerd op talentontwikkeling. We willen dat alle kinderen hun talenten, op wat voor gebied dan ook, zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. We bieden kwalitatief goed onderwijs, een passend
aanbod voor alle kinderen en we zetten  in op de 21e-eeuwse vaardigheden. Vanaf schooljaar 17/18 gaan we ons profiel wetenschap en techniek verder uitwerken.

Wij bieden:
een kleine, veilige school die volop in ontwikkeling is.

 • goede begeleiding.
 • een kleurrijke leerlingpopulatie.
 • Samenwerking met enthousiaste en betrokken collega’s
 • Het "5 gelijke dagen model" : Voor de leerlingen maandag t/m vrijdag 8.20 uur tot 14.00 uur, voor de leerkrachten maandag t/m vrijdag 8.00 uur tot 16.30 uur.
 • Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling

 

Onze nieuwe collega is:

 • in het bezit van een PABO-diploma.
 • ervaren als groepsleerkracht in de middenbouw.
 • goed in het neerzetten van het pedagogisch klimaat.
 • enthousiast, ambitieus en in het bezit van een goede dosis humor.
 • bereid te investeren in de school en haar ontwikkeling.
 • een teamplayer en toont eigen initiatief.
 • bekend met 21e -eeuwse vaardigheden.
 • sterk in communicatie naar kinderen, ouders, collega’s en de omgeving.

CAO po

Solliciteer