Groepsleerkracht in Diemen

Voor het vervullen van vacatureruimte, vaste vervangingswerkzaamheden of het werken in de invalpool!
Stichting Spirit bundelt de krachten van 7 basisscholen in Diemen, Weesp, Muiderberg en Driemond. Spirit wil protestants christelijk, rooms-katholiek en/of oecumenisch basisonderwijs verzorgen in haar scholen. Spirit wil daarbij een motor zijn voor de samenwerking
tussen en binnen scholen met als doel kinderen optimaal te laten leren. De stichting stelt zich ten doel het stichten en in stand houden van de basisscholen in haar regio alsmede het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs in een veilige en zorgzame
omgeving voor ieder die binnen de onderwijsorganisatie actief is.
Per 1 augustus 2017 zijn wij op de volgende scholen nog op zoek naar enthousiaste leerkrachten:

  • Ark:                      wtf 0,4 formatie en in totaal wtf 1,4 in een vervangingsbaan;
  • Noorderbreedte:     wtf 0,4 formatie, en in totaal wtf 1,6 in een vervangingsbaan;    
  • Kors Breijer:          wtf 0,2 (maandag )in een vervangingsbaan;
  • Jan Woudsma:      wtf 0,4 (donderdag en vrijdag) in een vervangingsbaan;
  • Invalpool :             wtf minimaal 0,2 en maximaal wtf 1 (meerdere leerkrachten nodig).

De invalpool is opgericht in samenwerking met stichting OOP. In de invalpool word je aangesteld voor ten minste één dag per week (werktijdfactor 0,2). Je werkzaamheden bestaan uit het vervangen van afwezige leerkrachten aan de scholen van beide stichtingen,
in totaal 11 scholen.  Je kan een e-bike in bruikleen krijgen om zo gemakkelijk naar alle scholen te kunnen fietsen.

Binnen de stichting is er is ruimte voor individuele professionalisering (ook als je werkzaam bent in een baan in de vervanging) en zal je worden betrokken bij collectieve scholing. Via een baan in de vervanging(spool) kan je in aanmerking komen voor reguliere
vacatures aan de scholen van beide stichtingen.
 

Solliciteer