Groepsleerkracht in Hilversum

Alberdingk Thijm Scholen is met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een:

Leerkracht speciaal basisonderwijs (circa 0,6-1,0 fte)
Deze vacature betreft in eerste instantie vervanging van langdurige ziekte, vervolgens kan je werken via de invalpool.
 
Functieomschrijving 
Je gaat lesgeven in de bovenbouw in het Speciaal Basis Onderwijs op de C. Hummelingschool. De C. Hummelingschool is een school voor speciaal basisonderwijs, een voorziening voor kinderen die extra zorg nodig hebben op leer- en/of sociaal-emotioneel gebied.
Er wordt gewerkt in kleine groepen, met een veilig sociaal-emotioneel klimaat en veel structuur. Om de overzichtelijke omgeving te garanderen telt de school om en nabij de 100 leerlingen. 
 
Wij zoeken met een collega die:
•    in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid;
•    master SEN bevoegd is (is een pre);
•    een aantal jaren ervaring heeft in het SBO;
•    voorkeur heeft voor het lesgeven aan een bovenbouwgroep;
•    consequent, open, eerlijk en duidelijk is, maar ook humor heeft en een veilige omgeving kan creëeren;
•    goed is in differentiëren, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied;
•    sociaal en communicatief vaardig is in contact met leerlingen, ouders, collega's en specialisten;
•    vaardig is in het spreken van de Engelse taal;
•    vaardig is in het werken met het ontwikkelingsperspectief en HGW;
•    een gymbevoegdheid heeft (is een pre);
•    affiniteit heeft en deskundig is met het gebruik van ICT in de lessen.
 
Interesse?
Herken je jezelf in bovenstaande en ben je geïnteresseerd in deze functie, reageer dan en stuur je CV met motivatie naar ons toe. 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met:
Mevrouw P. Disse (directeur), e-mail: p.disse@atscholen.nl.
 

C. Hummelingschool
De C. Hummelingschool is een school voor speciaal basisonderwijs, een voorziening voor kinderen die extra zorg nodig hebben op leer- en/of sociaal-emotioneel gebied Na een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg kan een kind op de C. Hummelingschool
geplaats worden. De school biedt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 à 13 jaar en bestaat uit 7 groepen. Voor de kinderen van 4 tot 7 jaar is er een JRK-groep (Jonge Risico Kinderen). Er wordt gewerkt in kleine groepen, met een veilig sociaal-emotioneel
klimaat en veel structuur. Om de overzichtelijke omgeving te garanderen telt de school maximaal 100 leerlingen De school biedt plaats aan kinderen met verschillende problematieken, variërend van stoornissen in het autistisch spectrum tot AD(H)D, van spraak/taal
problemen tot cognitieve problemen Voor ieder kind wordt bij plaatsing een ontwikkelingsperspectief opgesteld dat met de ouders minimaal 1 keer per jaar besproken en, indien nodig, bijgesteld wordt. Hierin worden de doelen op korte en lange termijn vastgesteld
en geëvalueerd. Middels het Leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van het kind op leer- en sociaal-emotioneel gebied nauwlettend gevolgd. 
Naast de hulp in de groep bestaat er ook de mogelijkheid tot het bieden van logopedie en Cesartherapie. Ook 3 orthopedagogen, de jeugdarts en de schoolmaatschappelijk werker malen deel uit van het begeleidingsteam. De C. Hummelingschool heeft een samenwerkingsrelatie
met de Jeugd Hulpverlening (o.a. RCKJP, Bureau Jeugdzorg)

Solliciteer