Groepsleerkracht in Hilversum

Stichting Elan is een bruisende en groeiende organisatie met 8 scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Bussum, Huizen en Hilversum. Daarnaast heeft Stichting Elan een expertisecentrum (taal- en
rekengroepen, sociale vaardigheidstraining, pooldeskundigen) dat ingezet wordt ter ondersteuning van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Unita (PO) en Qinas (VO).

Met onze scholen willen wij het verschil maken voor leerlingen voor wie het verschil nog niet is gemaakt.
In ELAN bundelen we daarvoor onze krachten. Hier weten onze 240 professionals elkaar te vinden, delen zij hun kennis en de nieuwste inzichten met elkaar. Om zo nóg beter te worden, ieder kind een goede onderwijsplek te geven en het regulier onderwijs (PO, VO
en MBO) te ondersteunen.

Wij zijn in ieder geval op zoek naar nieuwe collega’s voor

  • Indon (SBO) te Bussum,  
  • Wijngaard (SBO) te Huizen, 
  • Elan College (VSO) Bussum (locatie Breeduit) en
  • Elan College Huizen (VSO).

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:
o affiniteit hebben met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;
o binnen hun klassenmanagement in staat zijn structuur te bieden en te differentiëren;
o deel uit willen maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren);
o een reflecterende en onderzoekende houding hebben;
o in het bezit zijn van de wettelijk vereiste bevoegdheden (PABO); ook bijna of pas afgestudeerde kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren.

Wat wij kunnen bieden:
o een goede begeleidingsstructuur en scholingsmogelijkheden;
o collegiale, enthousiaste en professionele collega’s, waar vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid hard en met passie wordt gewerkt;
o ervaring op kunnen doen in een multidisciplinair team;
o een flexibele opstelling van de werkgever, waarbij individuele wensen t.a.v. taakomvang, werkdagen en voorkeur voor bepaalde (leeftijd)groepen, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.
o CAO PO

Een aantal van onze scholen werken volgens de principes van “Geef me de 5”. We geven duidelijkheid, zijn voorspelbaar en gaan er vanuit dat iedereen op school het altijd goed wil doen.
 

Solliciteer