Groepsleerkracht MB/BB in Hoek van Holland

De Jozefschool is per nieuwe schooljaar op zoek naar een fulltime groepsleerkracht voor de middenbouw en/of bovenbouw. 

De Jozefschool ressorteert onder het bestuur van de RVKO en is gelegen in Hoek van Holland. Er werkt een jong en enthousiast team, waarbij eigentijds onderwijs centraal staat en de kinderen en ouders zich te allen tijde thuis voelen!
Op de Jozefschool maken we gebruik van coöperatieve leerstrategieën. We leren de kinderen op een gestructureerde manier samen te werken, waardoor het leerrendement en de sociale interactie verhoogd worden. Het spelend leren in de onderbouw wordt in de midden-
en bovenbouw verder opgepakt vanuit de principes van onderzoekend en ontwerpend leren. We integreren dit o.a. in de (zaakvak) lesactiviteiten en de onderzoeken die de kinderen opzetten en uitvoeren. Deze uitgangspunten komen ook terug in het Skillslab, waar
de kinderen hun vaardigheden voor de toekomst kunnen verdiepen met diverse materialen. Daarnaast ontwikkelen we op dit moment onze eigen leerlijn op cultuuronderwijs, passend bij de visie.

Kortom: op de Jozefschool hebben we plezier, leren we van en met elkaar en doen we dit samen met alle betrokkenen!

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.jozefschoolhvh.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Solliciteer