Groepsleerkracht middenbouw – combinatiegroep 5/6 in Nijmegen

Trots, samen & verbindend!

Brede school De Lindenhoeve is een kleine, gezellige en overzichtelijke school. Met ons sterke team kennen wij alle kinderen en dragen wij samen zorg voor onze school. Het is ons doel om kinderen goed onderwijs te bieden en zich te laten ontwikkelen naar hun
individuele mogelijkheden. Ons onderwijs is activerend en toekomstgericht. De leerkrachten leveren vakmanschap om van de leerlingen betrokken, autonome denkers te maken. Wij zien ouders en samenwerkingspartijen binnen de brede school als partners om samen
te werken aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Wij hebben 5 jaarklassen en 2 combiklassen.

 

Wij zoeken iemand die:

 • Ervaring heeft in de middenbouw en affiniteit heeft met de leeftijdsgroep;
 • Kansen ziet in de verschillen tussen kinderen;
 • Affiniteit heeft met de populatie van de school;
 • Open kijk heeft op het onderwijs en het klassikale onderwijs een warm hart toedraagt;
 • Bekend is of gewerkt heeft met EDI;
 • Bij voorkeur een gymbevoegdheid heeft;
 • Samen met de IB’er de zorg voor leerlingen vormgeeft, kennis heeft van leerlijnen in de middenbouw en van het proces van aanvankelijk lezen;
 • Trends kan analyseren op groeps- en leerlingniveau;
 • Ouders als belangrijke gesprekspartner ziet en vaardig is in de communicatie met ouders, team en partners;
 • Daadkrachtig en flexibel is;
 • Kan relativeren en humor heeft;
 • Stevig in zijn of haar schoenen staat.

Wij bieden:

 • Een enthousiast team op een echte wijkschool met een diverse populatie;
 • Inzet op onderwijsvernieuwing, ook binnen de 21e eeuw vaardigheden;
 • Een kleine, overzichtelijke school met 7 groepen. De school is licht groeiend;
 • Persoonlijk contact, humor en relativering naast een nuchtere en toekomstgerichte kijk op goed onderwijs;
 • Een tijdelijke benoeming van 1.0 FTE i.v.m. vervanging t.b.v. zwangerschapsverlof tot eind mei 2022 en aansluitend een tijdelijke benoeming van 0.2 FTE i.v.m. vervanging t.b.v. ouderschapsverlof tot aan de zomervakantie;
 • Mocht je daarnaast interesse hebben in een andere vervanging op één van onze scholen of een baan in onze vervangingspool, dan zijn daar ook volop mogelijkheden;
 • Salaris conform L10, CAO PO.

Solliciteer