Groepsleerkracht middenbouw in Spijkenisse

Wij zijn op zoek naar een fulltime leerkracht voor de middenbouw.

Over de Mgr. Bekkersschool:
Wij zijn van mening dat het katholieke karakter van onze school herkenbaar moet zijn in de praktijk van elke dag. We proberen zo met elkaar te werken en met elkaar om te gaan dat dit past binnen de idealen van het christendom. Tegelijkertijd is de Mgr.Bekkersschool
een katholieke school met ruimte voor kinderen met een andere geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Er wordt, vanuit de visie, een sfeer geschapen waarin wederzijds respect voor de overtuiging van anderen aanwezig is. 

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.mgrbekkers.nl/​​​​​​​

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Solliciteer