Groepsleerkracht middenbouw (La) in Hilversum

De vacature betreft een middenbouwgroep. De school heeft 5 middenbouwgroepen,  In totaal zijn er 15 groepen en  telt de school ongeveer 360 leerlingen. De middenbouwgroepen hebben gemiddeld 26 leerlingen per klas.De school werkt met wachtlijsten.
Wij hebben een enthousiast team en er is sprake van een prettige werksfeer. Montessorischool-Centrum staat  goed bekend en heeft goede leerresultaten. Er is ondersteuning van een intern begeleider en remedial teacher. Tevens beschikt de school over een vakleerkracht
gymnastiek en handvaardigheid en een conciƫrge. Verder wordt er regelmatig gewerkt met gastdocenten voor o.a. muziek, drama en EHBO. De school beschikt over goede ICT voorzieningen en moderne methodes.Er is veel aandacht voor culturele vorming en creativiteit.
De ouderparticipatie zorgt voor veel praktische ondersteuning van het team. De betrokkenheid van ouders.is groot.

Van de nieuwe collega verwachten wij dat hij/zij:
-Volledig bevoegd is
-Het Montessoridiploma heeft of bereid is dat te behalen
-Om kan gaan met verschillen in combinatiegroepen
-Opbrengstgericht passend onderwijs kan realiseren
-Investeert in de relatie met leerlingen, collega's en ouders
-ICT vaardig is
-Beschikbaar is per 1 mei 2019 of z.s.m. daarna

Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Er zijn volop kansen voor ontwikkeling  door het stimuleren en bekostigen van scholing, realiseren van specialismen en functiedifferentiatie.

Solliciteer