Groepsleerkracht SBO, gr. 2/3/4 in Rotterdam

Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht gr. 2/3/4 voor 3 dagen. 

Over de Lucasschool:
SBO Lucasschool is een school voor speciaal basisonderwijs.

SBO Lucasschool is een kleine school met ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over acht groepen. Het team kent alle leerlingen 
en voelt zich voor hen verantwoordelijk. De leerlingen kunnen zich, uitgaande van hun individuele mogelijkheden en beperkingen, 
optimaal ontwikkelen, zodat ze hierdoor later een plekje vinden in de samenleving.

Voor meer informatie over de school, klik op: https://luc.sbo-rotterdam.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Solliciteer