Groepsleerkracht SBO, middenbouw in Rotterdam

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor de middenbouw voor 2 dagen.

Over de Johannes Martinus:
De Johannes-Martinusschool is een school voor speciaal basisonderwijs in Rotterdam-Centrum.

Wij willen dat onze leerlingen alles uit zichzelf halen en zich met hun individuele mogelijkheden optimaal ontwikkelen.
Wij kijken naar wat de leerlingen wél kunnen in plaats van naar wat ze niet kunnen!

Voor meer informatie over de school, klik op: https://jms.sbo-rotterdam.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Solliciteer