Groepsleerkracht uitstroomgroep in Rotterdam

Op zoek naar een interessante vacature in het onderwijs? Lees dan nu verder….

De Provenier is een gemengde school in het centrum van Rotterdam, een echte afspiegeling van de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen interesse ontwikkelen en respect hebben voor elkaar en elkaars achtergrond. Onze school is een dynamische en lerende
organisatie en staat voor kwaliteit van onderwijs. De kinderen gaan LekkerFit! van en naar school en ontwikkelen zich in brede zin. Er wordt gerekend, een rijk taalaanbod gedaan, projecten georganiseerd, gedanst, technisch en creatief gewerkt, gedifferentieerd, geëvalueerd
en gereflecteerd, toneel gespeeld, muziek gemaakt….kortom, een school waar pit in zit.  
 
Wij zoeken een leerkracht voor de uitstroomgroep. Dit is een groep kinderen van 5 tot 6 jaar (uit groep 2) die toe zijn aan een verdieping van de leerstof van groep 2 en een voorbereiding op groep 3.

Voel je je hiertoe aangesproken en kun je niet wachten je kleuter- en groep 3 ervaring/expertise te ontwikkelen of in te zetten? Neem dan contact op met de directie van basisschool De Provenier, email-adres
directie@deprovenier.nl of bel naar 010-4658308

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.deprovenier.nl/​​​​​​​

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Solliciteer