Groepsleerkracht VSO link- en schakelklas in Zwolle

Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht VSO link- en schakelklas voor 0,4 fte.
Functiebeschrijving
• onderwijsactiviteiten voorbereiden en lesgeven aan een groep leerlingen vanaf 11 jaar;
• het betreft een groep leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, gezien de complexe problematiek;
• contacten onderhouden met collega’s, ouders en begeleidende hulpverleningsinstanties;
• het begeleiden van het praktische schoolse stuk van de leerlingen;
• het opstellen en evalueren van het ontwikkelings-perspectiefplan (opp) en het bespreken daarvan met de Commissie van Begeleiding, leerling en met ouders;
• een positieve werksfeer in de klas creëren en een veilig klimaat scheppen waarin iedere leerling zich thuis voelt;
• eerste aanspreekpunt voor ouders en hulpverleners als het gaat om praktische informatie;
• het observeren van het gedrag van de leerling om zo de ontwikkeling te borgen;
• individuele leerlijnen te maken, te volgen en aan te passen.
Bekijk de website van de Ambelt voor de volledige
vacaturetekst
. Je kunt solliciteren door het sollicitatieformulier in te vullen en daarbij je cv en sollicitatiebrief te uploaden. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon worden gemaild, worden niet meegenomen in de procedure.

Solliciteer