Leerkracht groep 4 in Rotterdam

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund
door een bestuursbureau.

 
De Bogermanschool noemt zich een wereldschool in een wereldstad! De school staat in de Childrenszone wijk Hillesluis te Rotterdam en biedt extra leertijd aan kinderen door vakdocenten.
Deze extra leertijd kenmerkt zich door Dubbel Dosis, sport- en cultuur-lessen.
 
Wij zijn een Rotterdams Goud school en ons team werkt met de technieken van ‘Teach like a Champion’ en kenmerkt zich door  een sterke gedragscultuur. Wij richten ons op de kernvakken rekenen/ taal en lezen. De cruciale doelen zijn leidend voor de
lesinhoud. Daarnaast zorgen vaste routines voor effectieve lestijd.

 

Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding voor leerkracht
 • Ervaring met of interesse in ‘Teach Like a Champion’ technieken en zin om met ondersteuning hierin door te leren binnen een totaalconcept: Rotterdams Goud
 • Plezier in meewerken aan vernieuwing en in het ontwikkelen van jezelf
 • Een zichtbare, laagdrempelige en empathische benadering van team, ouders en kinderen
 • Invulling van onze christelijke inspiratie binnen een verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefwijzen.

Wij bieden

 • Een dienstverband van 32 uur (40 uur is bespreekbaar) per 01 januari 2022 (eerder is ook bespreekbaar) voor groep 4
 • Een gemotiveerd, bevlogen, warm en multicultureel team
 • Een school in beweging die het Rotterdams Goud concept invoert
 • Diverse opleidings- en begeleidingsmogelijkheden voor professionele ontwikkeling
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden als aanvulling op de collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs (CAO-PO)
 • Een tijdelijke arbeidsmarkttoelage is op deze school van toepassing

Solliciteer