Leerkracht groep 5/6 in Culemborg

Wat ga je doen?
Je wordt begeleider van groep 5/6 en geeft vorm aan ons boeiende onderwijs. In ons ochtendprogramma werk je doelgericht aan de basisvaardigheden. Samen met je duo zorg je voor een betekenisvol aanbod voor rekenen, taal en lezen. In het middagprogramma geef
je een groepsoverstijgende workshop rondom de kunst- en cultuurvakken. In individuele coachgesprekken met kinderen en gesprekken met ouders stel je je luisterend op en je helpt om samen tot de beste begeleiding van het kind te komen. Je werkt intensief samen
met het team aan de ontwikkelingen binnen Blink, waarbij we werken aan een hoge betrokkenheid van de kinderen bij de activiteiten.

Jouw nieuwe werkomgeving…
…is een kleine school met persoonlijke aandacht voor ieder kind. Op Blink richten we ons op de brede ontwikkeling van kinderen. Ons uitgangspunt is dat de basisbehoeften autonomie, relatie en competentie elk een gelijkwaardig aandeel hebben in de groei van
het kind. Als leerkracht ben jij de begeleider  van dit proces. Op Blink hebben we oog voor wat elk kind bezighoudt en hebben we vertrouwen in de wil van elk kind om te groeien. Blink is een school in ontwikkeling, we leren van en met elkaar. Ouders, kinderen
en het team worden actief betrokken in de besluitvorming door middel van onze sociocratische overlegstructuur. 
Kijk voor meer informatie over Blink op www.blinkschool.nl.

Deze baan past echt bij jou, want…
… je bent iemand die vanuit pedagogisch tact en met een open blik naar kinderen kijkt en kinderen in zijn geheel kan zien. Je neemt je creativiteit mee in ons middagprogramma en organiseert boeiende activiteiten voor de kinderen in en buiten de school. Je kijkt
ernaar uit om actief mee te denken over de schoolontwikkelingen en besluiten die we nemen in de school. Je wilt samenwerken in een lerend team en neemt hierin verantwoordelijkheid. Je bent een bevoegd leerkracht PO en bent bereid je te blijven ontwikkelen.

Wie zijn wij?
Jij komt in dienst bij Stichting Trinamiek, een overkoepelende organisatie van 21 basisscholen in IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Culemborg, Vianen en Woerden. Onze kernthema’s zijn Boeiend onderwijs, Pedagogisch tact en Samen.

Voor jou betekent werken bij Trinamiek dat:
… je terecht komt in een professionele organisatie met circa 450 collega’s;
… je uitzicht hebt op een vast dienstverband;
… je terecht komt in een lerende organisatie en kunt deelnemen aan interessante netwerken en cursussen binnen en buiten de Trinamiek Academie;
… je een salaris ontvangt in schaal L10 of L11 volgens de CAO PO (afhankelijk van leeftijd en ervaring).

Solliciteer