Leerkracht groep 5 – zwangerschapsvervanging in Katwijk

Zin om in te vallen op de leukste school van Katwijk? Dan ben je begin december van harte welkom op RKBS de Horizon waar we er, door een goede, gezellige en veilige sfeer, samen met de kinderen aan werken om hen alles mee te geven wat nodig is voor een
goede start in het VO.

Basisschool de Horizon is een katholieke basisschool met ca. 240 leerlingen, verdeeld over 10 groepen in een mooi gebouw in Katwijk aan de Rijn. In onze school werken ca. 25 personeelsleden op een professionele wijze samen om de leerlingen een veilige en zinvolle
leeromgeving te bezorgen.

Het team van de Horizon is voortdurend op zoek naar wegen om het onderwijs te verbeteren. Door de toepassing van verschillende werkvormen, het hanteren van het GIP-model en het in de hogere groepen werken met Snappet proberen we te bereiken dat leerlingen dagelijks
een uitdagende en boeiende leeromgeving ervaren.

In verband met de vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn we per 12 december 2018 op zoek naar een:
leuke en energieke leerkracht voor groep 5.

Werkdagen: woensdag, donderdag & vrijdag (wtf 0,55)
Deze vervanging duurt t/m donderdag 18 april 2019.

Natuurlijk kijken we tegen die tijd graag naar de toekomst: mocht de vervangingsperiode van twee kanten bevallen en liggen er mogelijkheden in het verschiet, dan gaan we het daar zeker over hebben!

We kunnen je voor de resterende duur van het schooljaar 2018-2019 werkzaamheden aanbieden in de vervangingspool, of de bovengenoemde werkzaamheden direct combineren met het werken vanuit de vervangingspool.  Inschaling is conform cao primair onderwijs / L10.

Wij vinden het van belang dat je:
– in het bezit bent van een PABO-diploma
– kennis hebt van de ontwikkeling van het jonge kind in de basisschool
– enthousiast en inspirerend lesgeeft
– differentiatie in de lessen kan aanbrengen
– zelfstandigheid van de leerlingen stimuleert
– een positieve groepssfeer initieert
– partnership tussen team en ouders bevordert
– kunt werken in een team
– goede communicatieve vaardigheden bezit
– daadkrachtig bent
– een helicopterview hebt
– een open en actieve leerhouding hebt
– jezelf herkent in onze kernwaarden: vertrouwen, respect, saamhorigheid, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, vergeving en verwondering.

We kunnen je voor de resterende duur van het schooljaar 2018-2019 werkzaamheden aanbieden in de vervangingspool, of de bovengenoemde werkzaamheden direct combineren met het werken vanuit de vervangingspool.  Inschaling is conform cao primair onderwijs
/ L10.
 

Solliciteer