Leerkracht groep 6 en groep 7 in Alphen aan den Rijn

Voor dit schooljaar zijn wij voor de Bonifacius (Alphen aan den Rijn) op zoek naar een: 
                                                                                                                                                                       
Leerkracht
Groep 6 op maandag | groep 7 op dinsdag
 
Wij staan voor gedegen toekomstgericht kwaliteitsonderwijs, mèt plezier in leren! Wij willen onze leerlingen een goede
basis meegeven in de hoofdvakken, aangevuld met een brede interesse in de wereld. We bieden kinderen veel structuur,
we werken bij voorkeur met jaarklassen. Van elk leerjaar zijn er twee groepen, je hebt dus altijd een collega in een parallel-
groep. Er zijn bouwcoördinatoren en leerteams die met een jaarlijkse planning van het jaarplan goed samenwerken.
Er heerst een fijne collegiale professionele sfeer waar nieuwe collega's goed in worden opgenomen

Wij zoeken een leerkracht:
• die graag verantwoordelijkheid neemt én geeft,
• die kinderen de ruimte biedt om hun talenten te ontplooien, maar het net zo belangrijk vindt om zichzelf te blijven ontwikkelen,
• die een nieuwsgierige, creatieve en onderzoekende houding stimuleert, zodat kinderen daarmee hun eigen plek vinden in de wereld van vandaag en morgen,
• die wendbaar is, de regie neemt over zijn/ haar eigen ontwikkeling en het lef heeft om dingen uit te proberen,
• met een onderwijsbevoegdheid en een geldige VOG (Verklaring omtrent Gedrag). 

Morgenwijzer is een ontwikkelgerichte organisatie, waarin we sturen op expertise. Je kunt deelnemen aan expertgroepen, kenniscafés en ons kennisplatform. We staan open voor initiatief en vinden het belangrijk dat je plezier hebt in werken. Dit in een cultuur
van samenwerken waarbij professionaliteit voorop staat. Het salaris is volgens de CAO PO.

 

Solliciteer