Leerkracht in Haarlem

Wij zijn Basisschool de Ark, een grote basisschool in het Kleverpark in Haarlem met 650 kinderen en een team van 60 collega’s. Leren doen we samen. Van en met elkaar. Leerkrachten, kinderen én hun ouders. Zij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om
te zorgen voor ontwikkeling. Een brede ontwikkeling. We streven ernaar dat elk kind de school verlaat met een rugzak gevuld met kennis en mooie ervaringen en ontdekkingen die voorbij de lesboeken gaan! We proberen te inspireren, te laten ontdekken en ondernemen.
Onze kinderen zijn na acht jaar Ark klaar voor een nieuwe stap. Ze hebben zelfvertrouwen, zijn kritische denkers, hebben sociale vaardigheden meegekregen en weten waar ze goed in zijn en wat ze moeilijk vinden. Ze stappen met vertrouwen en goede zin de toekomst
tegemoet! Passend Onderwijs organiseren we op onze school door de inzet van expertleerkrachten, een orthopedagoog en een speltherapeut. De intern begeleider is daarbij de spin in het web. 

De nieuwe groepsleerkracht: • heeft een afgeronde Pabo-opleiding; • is flexibel en leergiering; • is gemotiveerd het beste uit de kinderen te halen; • is pedagogisch sterk; • levert een positieve bijdrage aan bovengenoemde visie; • kan goed samenwerken
met ouders; • bevordert de motivatie en betrokkenheid van kinderen door betekenisvol onderwijs te bieden.

Wij bieden: • een groep leuke kinderen; • veel samenwerkingsmogelijkheden met de parallel groepen; • de mogelijkheid zowel methodisch te werken als thematisch; • een groot, enthousiast team; • een fijn nieuw schoolgebouw; • veel mogelijkheden voor ontwikkeling;
• veel interne deskundige ondersteuning

Solliciteer