Leerkracht instroomgroep in Rotterdam

# OSBS De Kameleon

De Kameleon is een sportieve basisschool die vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid als kernwaarden heeft. De school staat in de multiculturele wijk Carnisse in Rotterdam-Zuid. Het sterke, enthousiaste team is voortdurend bezig het onderwijs verder te ontwikkelen. Hierbij worden de talenten en expertise van teamleden benut en breed ingezet. De Kameleon heeft twee locaties en is georganiseerd in 4 bouwen, nl. onderbouw (gr.1-3), middenbouw (gr.4-6), bovenbouw (gr.7 en 8) en de schakelbouw. Met 4 schakelklassen 1e opvang aan nieuwkomers, 2 peutergroepen en 17 reguliere groepen biedt de school jaarlijks onderwijs aan 480 leerlingen van 52 verschillende nationaliteiten.

De Kameleon biedt onderwijs waarbij niet alleen de cognitieve, maar ook de sociaal-emotionele, brede en fysieke ontwikkeling van de leerling centraal staan. Wil je een indruk van onze school? Kijk dan eens op ++www.facebook.com/osbsdekameleon++ of ++www.osbsdekameleon.nl.
Op onze website kun je ons promotiefilm bekijken.++

### Hoe ziet jouw werkweek eruit?

Als groepsleerkracht van de instroomgroep ben je verantwoordelijk voor een groep jongste kleuters. Je werkt aan de hand van themas. Je overlegt en werkt samen met je parallelcollega's en onderwijsassistenten om in de uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen te kunnen voorzien. Je werkt afwisselend met de hele groep en in kleine groepjes, weet de rol van spel tijdens het leren een grote rol te geven, helpt kinderen op weg om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen en werkt aan de lees- en rekenvoorwaarden die nodig zijn voor een soepele overgang naar groep 1 of 2.

Wij zoeken iemand die mee wil denken in onze zoektocht naar nog beter onderwijs voor onze kinderen met grote diversiteit in taal, culturele achtergrond en onderwijservaring.

### Hoe ziet jouw sollicitatieproces er uit?

Denk jij in kansen in plaats van onmogelijkheden? Heb je passie voor het onderwijs en hart voor het kind? Zie jij innovatie en vernieuwing als een uitdaging? Dan ben jij de geschikte kandidaat!
Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met Danielle Corral 010-4808568. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie via de sollicitatieknop.

– Je bent bekend met de werkwijze binnen het kleuteronderwijs
– Je biedt een veilige en vertrouwde sfeer aan kinderen die net starten op de basisschool
– Je kunt opbrengstgericht werken, in staat zijn om het onderwijs op meerdere niveaus binnen een groep te bieden
– Je bent in staat tot het aangaan van een professionele relatie met de leerling, ouders en collega’s
– Je kunt constructief samenwerken binnen een klassenteam, bestaande uit leerkracht en onderwijsassistent

Solliciteer