Leerkracht voor de middenbouw in Amsterdam

De school:
De Klimop is een openbare basisschool gelegen in de Bloemenbuurt in Amsterdam-Noord. Zo’n 170 leerlingen gaan dagelijks naar De Klimop en de bijbehorende voorschool. Er werken 15 leerkrachten op De Klimop.
 
Karakter van de school:
We vinden het op De Klimop belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media (tablets, digiborden
en touchscreens) spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij het lesprogramma.
 
 

Wij zoeken een leerkracht, voor een groep 5 of 6, die:

  • een visie op onderwijs heeft die aansluit bij de visie van De Klimop;
  • gewend is aan het maken van en werken met groepsplannen;
  • zijn/haar klassenmanagement kan vormgeven conform het klassenmanagement op De Klimop. Componenten daarin zijn: Zelfstandig werken, het adi-model, groepsplannen en de Vreedzame School;
  • Engels kan geven in de midden- en bovenbouw;
  • affiniteit heeft met het muziekonderwijs zoals dat op De Klimop gegeven wordt, zowel zang als het bespelen van instrumenten;
  • zichzelf als een professional ziet in communicatie en handelen;
  • een teamspeler is;
  • ICT-vaardigheden heeft die het lesgeven m.b.v. tablets, digiborden, touchscreens en computers mogelijk maken;
  • zich kan vinden in het beleid van De Klimop t.a.v. gezond gedrag in combinatie met o.a. het continurooster.

Inschaling en arbeidsvoorwaarden conform de (nieuwe) CAO PO.
Goede begeleiding, (na-)scholingsmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bij Innoord.

Solliciteer