Leerkracht voor de Onderbouw op De Vier Windstreken in Amsterdam

Enthousiaste lieve onderbouwleerkracht – fulltime – vervanging zwangerschapsverlof vanaf 5 december 2021 met daarna uitzicht op een reguliere aanstelling op de Vier Windstreken of op een andere Innoord school. Partimers worden ook van harte uitgenodigd
om te reageren op deze vacature.

Waarheen gaat jouw reis? Naar De Vier Windstreken natuurlijk (bekend van de documentaire Klassen!). Ben jij die lieve enthousiaste meester of juf die blij wordt van het werken met jonge kinderen? Heb jij passie voor het vak en heb jij strijdkracht, strijdlust
en strijdvaardigheid om jouw leerlingen die goede basis te bieden die zij allemaal verdienen?
Dan zijn wij op zoek naar jou voor de invulling van het zwangerschapsverlof van onze collega in groep 1-2. 

Hier krijg je energie van:

 • Kansengelijkheid. Kinderen een veilige omgeving bieden waar zij met plezier leren en de kans krijgen hun kwaliteiten en talenten te herkennen, ontwikkelen en gebruiken. 
 • Saamhorigheid. Samen met elkaar: samenwerking met het team, de leerlingen en de ouders. Wij maken gebruik van elkaars expertise, binnen en buiten de school.
 • Veiligheid. Een veilige omgeving bieden waarin leerkrachten, kinderen en ouders met diverse achtergronden elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren.Door een sterk aanbod op het gebied van taal en woordenschat, geven wij de leerlingen daarvoor de middelen
  en dagen wij ze uit.
 • Verantwoordelijkheid. Wij dagen de kinderen uit om bekwaam te worden in het bedenken van oplossingen en het leren eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • Betrokkenheid. Kwalitatief en inspirerend onderwijs bieden waarin het spelend- en ontdekkend leren centraal staat, waardoor alle kinderen betrokken zijn bij het onderwijs.
 • Gelijkwaardigheid. Iedereen is gelijkwaardig en anders zijn mag. Je waardeert ieder kind.Ieder kind is uniek, ieder kind groeit en bloeit in zijn of haar eigen ontwikkeling en tempo. 
 • Sportiviteit. Als sportactieve school besteden we veel aandacht aan sport, bewegen, gezondheid en goede voeding. 

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Rijke speelleeromgeving. Om de leerlingen optimaal te laten leren is onze leeromgeving rijk, krachtig en betekenisvol met uitnodigende materialen en activiteiten, ruimte voor eigen inbreng en creativiteit, samenwerking en experimenten.
 • Handelings- en opbrengstgericht werken. Wij werken met de totaalmethode Schatkist 3.0. Hiermee wordt betekenisvol gewerkt aan basisvaardigheden die cruciaal zijn in onze hedendaagse complexe maatschappij. Observeren is het middel om de onderwijs- en ontwikkelbehoeften
  van de kinderen in kaart te brengen. Naast het cognitieve leren besteden wij ook veel aandacht aan de creatieve ontwikkeling, bewegingsonderwijs, natuur en cultuur. 

PS

Openbare Brede School De Vier Windstreken staat in een groene, multiculturele wijk in Amsterdam Noord, de Banne. De buurt is volop in ontwikkeling. De Vier Windstreken is een brede school en geeft kinderen in een veilige omgeving de kans om hun eigen mogelijkheden
te ontplooien om zich voor te bereiden op de ongewisse toekomst.
Op de Vier Windstreken is iedereen welkom. Wij leren van en met elkaar, de slogan van de school is dan ook: “Samen met elkaar”.
 
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam
Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.
besteden wij ook veel aandacht aan de creatieve ontwikkeling, bewegingsonderwijs, natuur en cultuur. 
 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • De wil om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra, waarbij fouten maken mag en succeservaringen geboden worden. 
 • De aandacht voor de diversiteit in de samenleving. 
 • De wil om jezelf en de wereld te ontdekken.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een sterk ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Affiniteit en/of ervaring in het werken met jonge kinderen.
 • Enthousiast, lief, empatisch, humoristisch, gezellig en vrolijk.
 • Je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

Inschaling conform CAO PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden van Innoord.

Solliciteer