Leerkracht voor groep 1/2 in Almere

De Almeerse Scholen Groep is voor basisschool de @rchipel op zoek naar een

leerkracht voor groep 1/2 
0,4 – 1,0 wtf

Het onderwijs
In de Eilandenbuurt in Almere Buiten staat de @rchipel. Met ruim 750 leerlingen is het één van de grootste basisscholen van Almere. Individuele kinderen, ouders en teamleden die onderling verschillen vormen samen één geheel. Dit is terug te zien in het onderwijs
en in de missie van de school:
TALENT ONTWIKKELEN WE SAMEN
Het onderwijs is erop gericht om van en met elkaar te leren. Het respecteren en positief benaderen van elkaar vormen dan ook belangrijke voorwaarden voor het onderwijs op de @rchipel. Aan de basis van dit onderwijs staat een enthousiast en gedreven team.
Brede School
De basisschool maakt deel uit van Brede School de @rchipel. Binnen deze organisatie kunnen ouders en kinderen  terecht voor basisonderwijs, voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal, activiteiten van welzijns-stichting De Schoor, therapie en logopedie.

Onderwijskenmerken
·         Handelingsgericht werken
·         Coöperatief leren
·         Kanjerschool
·         Actief ouderschap
·         Eigentijds onderwijs waaronder chrome books
·         ZML-leerlijn
·         In de onderbouw aandacht voor ontwikkelingsgericht onderwijs
·         Schoolbreed aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
·         Aandacht voor creatieve ontwikkeling
·         Breed zorgonderwijs.

Wij zoeken:
een enthousiaste collega met affiniteit voor de kleuterbouw.

Wij vragen:
–          PABO diploma
–          Stevige schouders die meehelpen de school verder uit te bouwen
–          Een open, op communicatie gerichte, houding
–          Dat zij/hij openstaat voor begeleiding en verandering
–          Bereidheid om zich verder te ontwikkelen
–          Dat zij/hij kindgericht kan kijken, denken en handelen (sturen op gedrag)
–          Dat hij/zij beschikt over een proactieve houding en goed kan samenwerken
–          Ervaring met DIM en HGW
–          Ervaring met Kanjertraining
–          Gevoel voor humor.

Wij bieden:
–          Een prettige werkomgeving 
–          Een professionele organisatie 
–          Ondersteuning via interne begeleiding en de unitcoördinator​
–          Aandacht voor ICT.

De onderbouw bestaat uit zes groepen 1/2 en twee groepen 2/3. In deze unit wordt hecht samengewerkt onder leiding van een unit-coordinator. Deze samenwerking is gericht op effectiviteit en op kwaliteit. 

Interesse?
Wil je meer weten, dan kan je contact opnemen met Wim van Slijpe of met Claudia Heusen, directie, tel. 036-5214791.
Meer informatie is te vinden op: www.archipel.asg.nl.

Sollicitatie
Als deze functie je aanspreekt en je past binnen het beschreven profiel, dan zien wij graag je sollicitatiebrief en CV z.s.m. tegemoet
via de sollicitatiebutton op deze pagina.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de benoemingsprocedure..

 

 
 

 

Solliciteer