leerkracht VSO in Nunspeet

Kun jij onze leerlingen laten instromen in het reguliere VO onderwijs?
En hou je van kennis overdragen?
 
Dan ben je van harte welkom bij onze VSO afdeling van stichting Volare!
De school voor speciaal onderwijs
 
 
Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 hebben wij tussen de 0,6 en 1,4 vacatureruimte voor een
docent die gaat voor onze speciale leerlingen in het voortgezet onderwijs. Iemand die zich niet laat (af)leiden door bepaald gedrag maar vertrouwen houdt in de toekomst van de leerling op basis van hun unieke talenten en mogelijkheden. Voor
sommige leerlingen is de stap van het PO naar het VO (te) namelijk groot. Jij begeleidt hen om in twee jaar wel door te stromen naar het reguliere VO, zodat ook zij een basis, kader of TL diploma kunnen halen.
 
Jouw werk bestaat uit het lesgeven over de volle breedte aan een kleine groep van maximaal 12 leerlingen. Maar ook uit het ondersteunen van deze beginnende pubers om zich volwaardig te voelen, te stimuleren, hun zelfvertrouwen op te bouwen
zodat zij met vertrouwen en trots hun toekomst tegemoet te gaan. Voor een aantal AVO vakken en/of praktijk lessen sluit de klas aan bij een reguliere klas waarbij ze les krijgen van een vakdocent uit de reguliere setting. Jij als mentor sluit aan als co-teacher.
Zo is er meteen expertise overdracht en kunnen jouw leerlingen alvast wennen aan de klassensamenstelling van een reguliere klas met wisselende docenten.
Je komt te werken op een locatie van het Morgencollege, waar we een intensieve samenwerking mee hebben. Onze klassen hebben hun eigen ruimte binnen de verschillende locaties in Harderwijk en Zeewolde.
 
Samen met je andere collega’s van Volare werk je in een enthousiast en betrokken onderwijsteam van docenten waar ook een IB-er, een orthopedagoog en andere specialisten bij horen, die je verder op weg helpen bij het zoeken naar oplossingen voor jouw leerlingen.

 

Volare
Stichting Volare heeft scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Samen met ongeveer 100 collega’s verzorgen wij onderwijs dat net een stapje verder gaat. We houden rekening met beperkingen maar we gaan voor de
talenten van onze kinderen zodat ook zij een mooie toekomst krijgen die past bij hun mogelijkheden. Dat vraagt veel van onze medewerkers, vooral dat zij zichzelf goed kennen, niet snel opgeven en altijd kijken naar wat wel kan.
 
 Het functiegebouw van stichting Volare kent zowel een functie van leraar die is ingedeeld in schaal 10 als in 11 van de Cao Primair Onderwijs. Jouw inschaling vindt plaats op basis van je ervaring en opleiding. Natuurlijk kun je je verder ontwikkelen en mag
je rekenen op opleidingsmogelijkheden en persoonlijke begeleiding bij je start.
 
 

Solliciteer