Leraar bovenbouw bij IKC De Kubus groepen 5 t/m 8 in Druten Beuningen Beneden-Leeuwen en regio

Basisschool De Kubus is een van de 23 basisscholen van Groeisaam en onderdeel van IKC De Kubus, waar ook een kinderdagverblijf, peutergroepen en buitenschoolse opvang gehuisvest zijn.
De school kenmerkt zich door:

 • een groot en enthousiast team;
 • een positief en veilig leef- en leerklimaat;
 • betrokkenheid en welbevinden van de kinderen als uitgangspunt te nemen;
 • onderwijsteams van 2 leerjaren en verticale expertgroepen;
 • ouders als partners bij de begeleiding van de kinderen te beschouwen;
 • de nadruk die gelegd wordt op gemeenschapsvorming.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leraar die:

 • integer is, initiatief neemt en goed kan samenwerken;
 • bereid is mee te denken over de ontwikkelingen van onze school en ons IKC;
 • betrokken is bij het welzijn van kinderen en hen enthousiast kan uitdagen t.b.v. hun ontwikkeling;
 • de visie van ons IKC onderschrijft;
 • communicatief vaardig is.

 

En wij zorgen dat:

 • je je welkom voelt op onze school;
 • je onderdeel uitmaakt van een enthousiast team;
 • je een arbeidsovereenkomst bij Groeisaam Primair Onderwijs krijgt voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, waarbij inschaling plaatsvindt volgens de CAO PO;
 • je volop mogelijkheden krijgt tot scholing en ontwikkeling.

Solliciteer