Stamgroepleider 3-4-5 in Driebergen

WereldKidz Dolfijn zoekt een stamgroepleider middenbouw groep 3-4-5

Over de school: Wereldkidz Dolfijn te Driebergen
Dolfijn werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Gegrepen door de idealen van Peter Petersen, zorgen we voor activiteiten met als doel om kinderen een mooie en leerzame schooltijd door te laten maken.
De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat bij ons voorop. Op Dolfijn werken we (kinderen, ouders en school) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak, maar door deze te verbinden komen we veel verder.
Onderwijs op Dolfijn is: leren hoe je jouw goede plek kunt vinden in een steeds veranderende maatschappij, maar ook hoe je andere mensen daarvoor de ruimte geeft. Het leren lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn daarbij erg belangrijk. Maar
ook sociale vaardigheden, creativiteit, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheden, het om kunnen gaan met emoties zijn heel belangrijk. Om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te creëren worden de kinderen in heterogene groepen, de stamgroepen,
ingedeeld. Dit gebeurt in overleg met de kinderen, ouders en de deskundigheid van de school.
Onze missie is: In relatie met jezelf, met de ander en met de wereld leer je verantwoordelijk te zijn voor je inbreng in gesprek,werk, spel en viering. Leer het zelf doen!
Lees meer over onze school op onze website. 

We zijn op zoek naar
We zijn met ingang van 1 januari 2022 of eerder op zoek naar een stamgroepleider voor de middenbouw groep 3-4-5.
De omvang van de vacature is 0,6 WTF, verdeeld over drie dagen per week. Woensdag, donderdag en vrijdag.

Bij goed functioneren is er zicht op een vaste aanstelling binnen WereldKidz.

Voel jij je aangesproken en

 • Lef en positieve energie en wil je jouw talenten inzet voor de school/bouw?
 • Aandacht voor ieder kind in je groep (pedagogisch en didactisch)?
 • Affiniteit met het Jenaplanonderwijs? 
 • Een Jenaplandiploma of de bereidheid om deze te halen?

Kun je 

 • Inspirerend lesgeven?
 • In verbinding staan met kinderen, ouders en team?
 • Taal en wereldoriëntatie aan elkaar verbinden, zonder methode?
 • Oplossingsgericht werken?
 • Kinderen zelf verantwoordelijkheid geven en ze stap voor stap begeleiden om zelfverantwoordelijk te zijn?
 • Structuur bieden en op het juiste moment loslaten?
 • Jezelf blijven ontwikkelen en openstaan voor vernieuwingen?

Word onze nieuwe collega!
Wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan je cv met een korte motivatie naar
solliciteren@wereldkidz.nl
ter attentie van Marloes Eek.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van WereldKidz Cluster JPO Nanette Snijders via
nanettesnijders@wereldkidz.nl of Sandra Boels-Oudejans, schoolleider van Dolfijn, via 06-50 05 33 45
sandraboels-oudejans@wereldkidz.nl 

Solliciteer