stamgroepleider in Baarn

 • 0,8  in tijdelijke dienst met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Bovenbouwstamgroep (6-7-8)
 • Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • In bezit van het HBO bachelor diploma ‘leraar primair onderwijs’.
 • De stamgroepleider is in staat of bereid om het onderwijs vanuit de Jenaplanvisie vorm te geven. De pijlers hiervoor zijn: aandacht voor een goed en veilig pedagogisch leef- en werkklimaat waarbij uitgegaan wordt van verschillen tussen kinderen, sterke
  differentiatie in de groep, een gedegen groeps-/ klassenmanagement en een goede samenwerking met ouders en collega’s.
 • De stamgroepleider geeft de kinderen de kans om te laten zien wat ze kunnen en willen. De kinderen worden uitgedaagd en ondersteund, afhankelijk van hun talenten en mogelijkheden.
 • De stamgroepleider is flexibel, onderzoekend, vernieuwend, consciëntieus en doortastend, waarbij een goed gevoel voor humor helpt om de dagelijkse werkzaamheden te relativeren.
 • Wij werken met werkdagen in het vijf-gelijke-dagen schooltijdenmodel (8.30-14.00 u)
 • Wij bieden ondersteuning en  begeleiding bij de uitvoering van het onderwijs in de groep door de duo-collega, de bouwcollega’s, schoolopleider en de interne begeleider.
 • Wij bieden ondersteuning en werkdrukverlaging door de inzet van een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een onderwijsassistent, een conciërge/beheerder en actieve, zeer betrokken ouders.
 • Wij bieden een prettige werkomgeving in een modern, nieuw en goed geoutilleerd gebouw.

Solliciteer