VERVANGING LEERKRACHT GROEP 1/2 in Amsterdam

DE BREDE SELECTIE zoekt:

Voor een Openbare Basisschool in Amsterdam Noord zijn wij i.v.m. ziekteverzuim op zoek naar een leerkracht groep 1+2. De aanvraag is voor 4 dagen, maar de school is al blij met iemand voor 2 dagen. De dinsdag staat vast. 

Missie van de school: Als openbare school waarderen en accepteren wij verschillen tussen mensen. Wij willen onze leerlingen voldoende bagage meegeven om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, zowel op gebied van kennis als van sociale vaardigheden.
Wij zijn een kwaliteitsschool met een opbrengstgerichte cultuur. Er bestaat een goede samenwerking tussen alle betrokkenen op basis van vertrouwen en respect. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de teamleden dragen bij aan de voortdurende ontwikkeling
van de organisatie.

PABO

Solliciteer