VERVANGING LEERKRACHT MB OP EEN SO CLUSTER 2 SCHOOL in Amsterdam

DE BREDE SELECTIE zoekt:

Voor SO Cluster 2 school in Amsterdam West zijn wij op zoek naar een invaller voor de MiddenBouw. De aanvraag is voor fulltime, maar de school zoekt in principe nog iemand voor 2 dagen per week. Het gaat van start na de kerstvakantie en met het ouderschapsverlof
erbij, kan het wel tot de zomer duren. 

De school is een openbare school voor speciaal onderwijs. Op de school zijn leerlingen welkom, in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Ze zijn slechthorend en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel,
cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen.

De school biedt: 

  • Een stimulerend pedagogisch klimaat dat de communicatie bevordert in een speciaal toegeruste, uitdagende leeromgeving. 
  • Intensieve logopedische behandeling en begeleiding. 
  • Ondersteuning van de gesproken taal met gebaren.
  • Lokalen voorzien van geavanceerde apparatuur waardoor de leerling de gesproken informatie beter kan opnemen en verwerken. 
  • Extra hulp op het gebied van de sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en communicatieve ontwikkeling van de leerlingen. 

PABO

Affiniteit met SO cluster 2, Slechthorend en Spraak/Taal

Solliciteer